Privacy Beleid

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Hogervorst hierna genoemd “ons Bedrijf”.

Deze Privacy Policy geeft (samen met onze gebruikersvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar op deze website verwezen wordt) weer op welke wijze ons Bedrijf over gebruikers (afzonderlijk: een "Gebruiker") van deze website (de "Site") verzamelde informatie verzamelt, gebruikt, beheert en deelt. Deze Privacy Policy is van toepassing op de Site en op alle daarop door ons Bedrijf aangeboden producten en diensten.

Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Ons bedrijf kan de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke informatie
  We kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie van Gebruikers verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot, wanneer Gebruikers onze Site bezoeken, zich inschrijven voor de nieuwsbrief, en in samenhang met andere activiteiten, diensten, features of middelen die wij op onze Site aanbieden. Gebruikers kunnen altijd weigeren om bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, dit kan wel tot gevolg hebben dat zij aan bepaalde aan de Site gerelateerde activiteiten niet deel kunnen nemen.
 • Andere informatie
  We kunnen automatisch informatie verzamelen over Gebruikers wanneer zij actief zijn op onze Site. Dit soort informatie kan de naam van de browser, het type computer en technische informatie over de middelen die door de Gebruikers worden gebruikt om verbinding met onze Site te maken, zoals het besturingssysteem en de internet service providers die worden gebruikt en andere vergelijkbare informatie, betreffen.
 • Web browser cookies
  Onze Site kan "cookies" gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De web browser van een Gebruiker kan cookies op de harde schijf plaatsen voor administratieve doeleinden en soms om informatie over hem te volgen. Een Gebruiker kan ervoor kiezen om zijn web browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of dat hij gewaarschuwd wordt wanneer cookies worden verzonden. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat wanneer zij dat doen, delen van de Site mogelijk niet goed functioneren.

  Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

Hoe gebruiken wij de door ons verzamelde informatie?

Ons bedrijf kan (persoonlijke) informatie verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om de klantenservice te verbeteren
  Informatie die u aan ons verstrekt helpt ons om uw vragen en behoeften zo efficiënt mogelijk te beantwoorden
 • Om de gebruikerservaring te personaliseren
  We kunnen geaggregeerde informatie gebruiken om te kunnen begrijpen hoe onze Gebruikers als groep onze diensten en middelen zoals aangeboden op onze Site gebruiken.
 • Om onze Site en diensten te verbeteren
  Wij kunnen de door u verschafte feedback gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken om gedetailleerde informatie over onze website statistieken en het verkeer naar onze Site te verkrijgen, om zo de algemene werking van onze Site te verbeteren.
 • Om een promotie, wedstrijd, onderzoek of andere feature uit te voeren;
  Om Gebruikers informatie te sturen, waarmee ze hebben ingestemd om deze te ontvangen, om hen te informeren over onderwerpen waarvan wij denken dat deze voor hen interessant zijn. We kunnen ook social plug-ins gebruiken om u een nog betere gebruikerservaring van onze Site te geven.
 • Om periodieke mailings te sturen
  We kunnen uw e-mailadres gebruiken om op uw aanvragen, vragen en/of andere verzoeken te reageren.
 • Om promotionele e-mails te versturen
  We kunnen Gebruikers e-mails sturen met bedrijfsnieuws, updates, informatie over producten of diensten e.d. We zullen dit alleen doen als de Gebruiker toestemming heeft gegeven om dergelijke e-mails te ontvangen of wanneer deze e-mails zien op gelijksoortige producten en diensten die door de Gebruiker zijn afgenomen. Indien een Gebruiker op enig moment zich wil uitschrijven voor de ontvangst van toekomstige e-mails, dan kan de Gebruiker contact met ons opnemen via .
  Ook zullen wij een gedetailleerde uitschrijfmogelijkheid bieden onder aan elke e-mail. 
 • Om op andere wijze promotionele informatie te versturen
  We kunnen onze Gebruikers ook op andere manieren contacteren met promotionele informatie, voor zover wettelijk toegestaan (we kunnen Gebruikers bijvoorbeeld sms-berichten sturen indien zij hiervoor toestemming hebben gegeven). Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, mailt u ons dan via .
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Het opslaan van uw persoonlijke informatie

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord heeft gekozen) dat u in staat stelt om bepaalde delen van onze site te bezoeken, dan bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We verzoeken u om een wachtwoord met niemand te delen.

De informatie die door Hogervorst op deze website wordt verzameld, wordt alleen voor de benodigde duur bewaard en wordt na 300 maanden verwijderd, wanneer deze niet langer nodig is.

De beveiliging van uw informatie

Wij verzamelen, verwerken en slaan uw persoonlijke informatie op passende wijze op en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en andere gegevens die via onze Site worden opgeslagen, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Het delen van uw persoonlijke informatie

Wij verkopen, verhandelen of verhuren de persoonlijke informatie van Gebruikers niet aan anderen. Wij kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie over onze bezoekers en gebruikers, die niet aan persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gelinkt, delen met onze business partners en adverteerders voor de bovengenoemde doeleinden.

Websites van derden

Gebruikers kunnen op onze Site advertenties of andere content vinden die verwijzen naar websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen invloed op de content of de links die op deze sites zijn opgenomen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waarnaar of van waaruit aan onze Site gelinkt wordt. In aanvulling daarop merken wij op dat deze websites en diensten, alsmede hun content en links, steeds kunnen wijzigen. Deze websites en diensten kunnen eigen privacy policies en klantenservicebeleid hebben. Het bezoeken van en de interactie met welke andere website dan ook, waaronder begrepen websites die een link hebben naar onze Site, zijn onderworpen aan de eigen voorwaarden en policies van de respectievelijke website.

Uw rechten 

U heeft het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. We zullen u in het algemeen informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) dat wij voornemens zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te verwerken of wanneer wij van plan zijn om uw gegevens aan een derde partij te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht van verzet uitoefenen door bepaalde hokjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen, aan te vinken. U kunt uw recht eveneens op elk gewenst moment uitoefenen door ons te contacteren via .

Inzage 

De wet (Wet bescherming persoonsgegevens) geeft u het recht op inzage in de informatie die wij over u verwerken. U kunt uw inzagerecht uitoefenen door een verzoek daartoe met een kopie van uw identiteitsbewijs [waarbij wij u verzoeken uw BSN-nummer en foto onleesbaar/onzichtbaar te maken] te sturen aan het adres zoals weergegeven onder 'Contact'.

Ieder toegangsverzoek moet worden gedaan aan Hogervorst. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen op  .

Wijzigingen van deze Privacy Policy

Het staat ons Bedrijf vrij om deze Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de datum van laatste wijziging, zoals weergegeven onder aan deze pagina, aanpassen. Wij raden Gebruikers aan om deze pagina geregeld op wijzigingen te checken om op de hoogte te blijven over de wijze waarop wij de beveiliging van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, bevorderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Privacy Policy geregeld te bekijken en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

Door gebruik te maken van deze Site, geeft u aan dat u deze Privacy Policy aanvaardt. Indien u niet met deze Privacy Policy akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Door uw gebruik van de Site voort te zetten nadat wijzigingen van deze Privacy Policy zijn doorgevoerd, wordt u geacht met deze wijzigingen in te stemmen. 

Contact

Indien u vragen hebt over deze Privacy Policy, het gebruik van deze Site of uw omgang met deze Site, neemt u dan contact met ons op via:

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de acceptatie van het gegevensbeschermingsbeleid van MOONDA hieronder:MOONDA Gegevens Privacybeleid

De informatie die op deze website wordt verzameld, wordt ook verwerkt door MOONDA, die eigenaar is van de licentie met een server- en technisch team in Frankrijk.

In overeenstemming met uw rechten en vrijheid kunt u toegang krijgen tot uw gegevens of een verzoek doen met betrekking tot uw gegevens, door contact op te nemen met dit emailadres: dataprivacy@moonda.com

U kunt ook meer te weten komen over de tracking die op deze website wordt uitgevoerd en uw voorkeuren beheren door het Cookiebeleid van de website te raadplegen.

Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over het MOONDA-beleid voor beperkingen in gegevensopslag:

 

Type gegevens

Opslagbeperkingsbeleid

Alle formulieren met betrekking tot gegevens die op deze website zijn ingevoerd worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden en om u te contacteren op basis van uw verzoek.

Deze gegevens worden verzameld om uw aanvraag te verwerken.

Uw toestemming voor ons opslagbeperkingsbeleid is vereist voordat u formulieren op deze website verzendt.

Gegevens die we vóór 28 mei 2018 hebben opgeslagen, worden verwijderd. Vanaf nu worden uw gegevens een jaar bewaard vanaf de datum dat het formulier naar de dealer is verzonden.

Deze gegevens worden niet door MOONDA buiten de Europese Unie overgedragen, behalve als de dealerorganisatie die de website beheert zich buiten de Europese Unie bevindt.